Zarząd Klubu Terierów Typu Bull informuje, że dnia 19 marca 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Klubu
(ZK oddział Warszawa, ul. Lubelska 5/7, 03-802 Warszawa), odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu.