KLUB TERIERÓW TYPU BULL w PolsceStrona Główna       Newsy       Klub       Ranking TOP       Rasy TTB       Nasze Wystawy       Sponsorzy       Kontakt              

Klub Terierów Typu Bull w Polsce

21.02.2024
OGŁOSZENIE!


Zarząd Klubu Terierów Typu Bull niniejszym zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Klubu odbędzie się w dniu 23 marca 2024 roku (sobota) o godzinie 11:00 w Legionowie, ul. Jagiellońska 20 (siedziba Oddziału ZKwP w Legionowie).

Prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstępne formalności nie opóźniły rozpoczęcia Zgromadzenia. Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem oraz legitymację członkowską Związku Kynologicznego w Polsce i legitymację członkowską Klubu Terierów Typu Bull, które – wraz z opłaconymi składkami członkowskimi za 2024 rok (związkową i klubową) – będą stanowić podstawę do wydania mandatu. Proszę zadbać o to, aby w/w legitymacje posiadały potwierdzone pieczęciami opłacenie składek za 2024 rok (legitymacja związkowa - pieczątka Oddziału macierzystego, legitymacja klubowa - pieczątka Klubu). Osoby, które z racji miejsca zamieszkania w różnych częściach kraju, pomimo opłaconej składki klubowej nie posiadają pieczątki Klubu, uzyskają potwierdzenia w legitymacjach klubowych na miejscu przed rozpoczęciem obrad, na podstawie wyciągów bankowych z rachunku bankowego Klubu.
Stosownie do § 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
- z głosem decydującym - pełnoletni członkowie Klubu, posiadający co najmniej roczny staż w Związku Kynologicznym w Polsce, przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
- z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni Klubu nie spełniający wymogu rocznego członkostwa w Związku.

Porządek Obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Powołanie Protokolanta Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
6. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zgromadzenia.
8. Sprawozdania z działalności:
- Zarządu Klubu,
- Klubowej Komisji Rewizyjnej.
9. Sprawozdanie finansowe.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na 2024 rok.
13. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Z protokołem obrad z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Klubu w dniu 25 marca 2023 roku można zapoznać się w siedzibie Klubu – ul. Lubelska 5/7, Warszawa (siedziba Oddziału ZKwP w Warszawie), w godzinach pracy biura Oddziału ZKwP w Warszawie.

Roman Żuk,
Przewodniczący Zarządu
Klubu Terierów Typu Bull w Polsce

Klub Terierów Typu Bull w Polsce został powołany do życia w 2000 roku decyzją Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce.
Członkami naszego stowarzyszenia są zarówno hodowcy, właściciele jak i miłośnicy ras American Staffordshire Terrier, Bullterrier, Bullterrier Miniaturowy i Staffordshire Bullterrier.

Nasz Klub ma na celu wspieranie dobra i rozwoju terierów typu bull poprzez propagowanie etyki w hodowli, dążenia do osiągnięcia równowagi pomiędzy eksterierem,
a temperamentem psów pamiętając o zdrowiu hodowanych terierów. Klub realizuje swoje cele reprezentacyjne, hodowlane, edukacyjne i integracyjne.
Dwukrotnie w roku organizujemy wystawy specjalistyczne dla ras: lipcową „Klubówkę” i wrześniową „Bulliadę”.

Klub Terierów Typu Bull współpracuje z laboratorium Genomia >>RASY TERIERÓW TYPU BULL

American Staffordshire Terrer

 • Pochodzenie: USA
 • Data publikacji obowiązującego wzorca: 03.09.1996 
 • Klasyfikacja FCI: grupa 3 teriery
   sekcja teriery typu „bull”
   Próby pracy nie są wymagane. 

Czytaj więcej

Staffordshire Bull Terrier

 • Pochodzenie: Wielka Brytania
 • Data publikacji obowiązującego wzorca: 24.06.1987 
 • Klasyfikacja FCI: grupa 3 teriery
   sekcja teriery typu „bull”
   Próby pracy nie są wymagane. 


Czytaj więcej

Bulterier

 • Pochodzenie: Wielka Brytania
 • Data publikacji obowiązującego wzorca: 05.07.2011
 • Klasyfikacja FCI: grupa 3 teriery
   sekcja teriery typu „bull”
    Czytaj więcej

Bulterier Miniaturowy

 • Pochodzenie: Wielka Brytania
 • Data publikacji obowiązującego wzorca: 05.07.2011
 • Klasyfikacja FCI: grupa 3 teriery
   sekcja teriery typu „bull”
   


Czytaj więcej

Składka Członkowska

PRZYPOMINAMY O UREGULOWANIU
Prosimy członków Klubu o uregulowanie zaległych składek członkowskich – składka za 2022 rok od osoby wynosi 20,- zł. 


Jak zostać członkiem?

 • Przede wszystkim należy być członkiem Związku Kynologicznego w Polsce (tylko członek ZKwP może zostać członkiem Klubu)
 • Wydrukować, wypełnić i podpisać obie strony deklaracji członkowskiej (wersja edytowalna dostępna niżej)
 • Opłacić składkę członkowską za bieżący rok (w 2023 roku składka członkowska wynosi 50,- zł – dane do zapłaty składki podane niżej)
 • Wysłać potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej oraz skan lub zdjęcie prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji na adres e-mail: roman.zuk@onet.pl
 • Po otrzymaniu składki oraz deklaracji członkowskiej legitymacja członkowska zostanie wysłana pocztą na adres domowy podany w deklaracji

DANE DO WPŁAT:

 • Nr konta

  Związek Kynologiczny w Polsce, Klub Terierów Typu Bull
  89 1240 6768 1111 0010 9937 3402
  SWIFT/BIC: PKOPPLPW
  IBAN: PL89124067681111001099373402

  Bank address: Bank Pekao SA, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa
 • Adres :
  Związek Kynologiczny w Polsce,
  KLUB TERIERÓW TYPU BULL
  03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7
Deklaracja członkowska

Regulamin Klubu

Regulamin zaakceptowany  
w Poznaniu, Wrzesień 1999r

I Postanowienia Ogólne
II Cele i środki działania Klubu
III Członkowie Klubu -
ich prawa i obowiązki
IV Władze KlubuZobacz więcej
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2016 Klub Terierów Typu Bull w Polsce